Solo Challenge 2012

Jag, Ulf Brändström, Jimmy Hellberg med flera kommer arrangera en solosegling i Sandhamn 18 augusti. Vi behöver veta ungefär hur många som kommer och vilken bansträckning ni föredrar. Om du har för avsikt att vara med blir vi glada om du röstar här.

This entry was posted in Shorthanded and tagged . Bookmark the permalink.
Relaterade inlägg: