8 1/2 | Cirka

Ritad av Johan Larsvall och Anders Bergström. Nedan förtöjd på Saggö, Åland, med hela familjen Hoffstedt ombord. Bilden är från 1981. Notera den glada akterspegeln à la Pierre Rolland.