Weather

Lufttryck

Vind

Temperatur

Observationer


Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön växlande 0 0 -4.0 50 17
Kuggören väst 5 8 -4.8 50 8
Eggegrund väst 4 6 -3.8 --- 5
Örskär sydväst 5 8 -3.9 50 8
Söderarm nordväst 7 11 0.8 50 15
Svenska Högarna nordväst 6 9 1.0 41 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort nordväst 6 10 -1.6 46 18
Visingsö nordväst 4 5 -2.6 50 94
Comments