Weather

Lufttryck

Vind

Temperatur

Observationer


Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön nordväst 4 6 20.2 34 17
Kuggören väst 3 6 18.5 8 8
Eggegrund nordväst 4 7 19.1 --- 5
Örskär nordväst 7 9 19.6 11 8
Söderarm nord 5 8 20.1 --- 15
Svenska Högarna nordväst 5 7 20.2 9 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort väst 4 6 23.7 23 18
Visingsö växlande 0 0 21.3 3 94
Comments