Weather

Lufttryck

Vind

Temperatur

Observationer


Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön sydväst 4 10 16.4 50 17
Kuggören syd 3 8 16.6 21 8
Eggegrund sydväst 5 9 17.1 --- 5
Örskär syd 6 7 17.7 48 8
Söderarm sydväst 9 14 16.4 32 15
Svenska Högarna --- --- --- --- --- 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort sydväst 8 11 16.2 31 18
Visingsö syd 4 7 13.7 50 94
Comments