Weather

Lufttryck

Vind

Temperatur

Observationer


Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön väst 4 10 4.5 50 17
Kuggören sydväst 4 9 4.0 46 8
Eggegrund sydväst 8 14 1.8 --- 5
Örskär syd 9 12 1.2 36 8
Söderarm sydväst 9 13 1.3 37 15
Svenska Högarna sydväst 14 19 1.2 48 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort sydväst 8 15 1.0 37 18
Visingsö syd 10 12 0.6 11 94
Comments