Weather

Lufttryck

Vind

Temperatur

Observationer


Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön sydväst 8 15 11.0 27 17
Kuggören syd 8 11 9.4 18 8
Eggegrund syd 9 13 10.9 --- 5
Örskär syd 12 18 12.1 35 8
Söderarm sydväst 15 23 12.8 --- 15
Svenska Högarna sydväst 12 17 12.1 18 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort sydväst 11 16 11.5 21 18
Visingsö sydväst 13 20 10.3 37 94
Comments