Weather

Lufttryck

Vind

Temperatur

Observationer


Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön nord 11 15 7.2 50 17
Kuggören nordväst 6 9 6.3 50 8
Eggegrund nordväst 8 10 7.3 --- 5
Örskär nordväst 11 14 8.6 46 8
Söderarm nordväst 9 11 7.4 50 15
Svenska Högarna nordväst 9 11 7.9 50 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort nordväst 4 9 8.1 50 18
Visingsö sydväst 1 2 6.0 50 94
Comments